Bibliotekets historia - Lärdoms- och kulturhistoria - Register

Nordenskiöldska biblioteket

Nordenskiöldska biblioteket från Frugård i Mäntsälä hör till de värdefullaste specialsamlingarna i Åbo Akademis bibliotek. Biblioteket donerades till ÅAB 1959-1960 och omfattar ca 2400 volymer böcker och småskrifter. Därtill kommer kartor och ritningar.
Tonvikten ligger på naturvetenskaplig litteratur från 1700- och 1800-talen. Samlingen är okatalogiserad.