Ulla Bjerne - Gunnar Björling - Guss Mattsson - Hagar Olsson - Alma Söderhjelm

Handskriftssamlingar

Här presenteras ett urval samlingar från Hanskriftssamlingarna. Presentationerna består av en kort biografi över samlingsbildaren, en översikt av samlingens innehåll, litteraturhänvisningar samt exempel i form av av brev, manuskript, fotografier och annat material från samlingarna. Antalet presenterade samlingar utökas fortgående.