[Åbo Akademis bibliotek]

Ink. nr 4 

Homiliarius Patrum
[Köln ca. 148?] 
Copinger 3037. Enligt Madsen nr 2009: Homiliarus doctorum. Ed.:Paulus Diaconus. Möjl. nederländskt tryck, ca 1475/80. 
438 bl. - De fyra första bladen saknas. – Samtida mörkbrunt skinnband med spännen och blindpressade ornament. – 27,5x21 cm. – Gåva av Edward Stigzelius. 

Homiliarius är en samling förklaringar till evangelierna.  7.10.2002