[Åbo Akademis bibliotek]

Ink. nr 3 

 Gregorius IX 
 Decretalium libri V cum glossa Hieronymi Clarii. Nürnberg: Anton Koberger, 10.3.1493. 
 Hain *8030. Collijn (Uppsala) 642. 
 386 bl. - Komplett ex. – Samtida, helt frilagda träpärmar, ingen rygg. – 36x25 cm. 

Gregorius IX (greve Ugolino av Segni), ca 1145-1241, påve 1225-1241. Innan Ugolino blev påve verkade han som påvligt sändebud i framförallt norra Italien. Som påve var han en maktpolitiker som bland annat startade en direkt under hans ledning ställd inkvisition mot kättare.

Decretalium libri V, band 5 av Gregorius dekret. Dekreten ("påvliga befallningar") är utarbetade tillsammans med G.s biktfader, St.Raimond de Peñaforte och utgavs första gången 1234. Dekreten säges ha kommit till för att stärka Gregorius makt men har haft en avgörande betydelse för kyrkan som rättsinstitut.

Anton Koberger (ca 1440-3.10.1513), en bagarson från Nürnberg, var en av tidens ledande
boktryckare, - förläggare och -handlare. Kobergers första daterade tryckta arbete är från 1472.
I början av 1490-talet sysselsatte han 24 tryckpressar och mer än hundra gesäller. Till dessa
"gesäller" hörde bl.a. tryckare, typsnidare, korrekturläsare och illuminatörer. Vad som gör
Koberger och hans tryckeri särskilt betydelsefullt är att många av verken trycktes på folkspråket, tyska, och inte enbart på latin.
  7.10.200