[Åbo Akademis bibliotek]

Ink. nr 16 

Thomas ab Aquino 
Sancti Thome de Aquino scripta ad Hannibaldum episcopum super quator libros sententiarum.
Basel: Nicolai Kessler 1492 
155 bl. – Komplett ex. – Inbunden i samtida band  från en annan bok, ”Prima pars chronice”. -  31,5x22 cm. – Gåva av Jarl Gallén. 

Thomas ab Aquino (Tomas från A.), 1225-1274, skolastiker, filosof. Inträdde i dominikanerorden 1243, verkade i Paris, Rom och Neapel. Helgonförklarad 1323.

Nikolai Kessler (Nikolaus, Kesler) kom ursprungligen från Württemberg men verkade i Basel från 1471. Hans första daterade tryck är från 1485. Han var verksam som tryckare fram till 1509 och och levde fortfarande 1519.
  8.10.2002