[Åbo Akademis bibliotek]
¨
Ink. nr 15a-b 

Antoninus Florentius 
Summa Theologica P.3-4. Lyon: Johann Clein 1500. 
396 & 222 bl. – Kompletta ex. – 1800-tals läderband, rikt ornamenterade. Beskuret av bokbindaren. Ryggtitel i guldtryck: Antonini – Summe Maioris 1 & 2. – 27,5x19,5 cm. – Gåva av Jarl Gallén. Antoniunus Florentius, St.Anton, var ärkebiskop i Florens (Firenze). Han levde 1.3.1389 till 2.5. 1459. Han kanoniserades 1523.

Summa Theolgica (Summa Theologica Moralis, partibus IV distincta) i fyra delar, skriven strax innan Atoninus död är hans viktigaste verk. Verket är en helt ny utveckling av moralteologin. Det är också en viktig källa för studier av medeltidens historia och juridik.

Johann Cleins (även Klein, Clayn, Schwab) första kända självständiga arbete är från 1499. Han verkade bl.a. i Venedig, Lyon och Ulm.
  8.10.2002