[Åbo Akademis bibliotek]

Ink. nr 13a

Turrecremata, Johannes de 
Expositio super toto Psalterio. Strasbourg, 1482. 
Hain *15703. Collijn (Uppsala) 860. Collijn (Stockholm)  1066. 
124 bl. - Komplett ex. Samtida svinläderband med spännen och blindpressade ornament. – Förgyllt exlibris på
fram- och bakpärm. – Gåva av Jarl Gallén. 
I samma band: Albertus Magnus, Compendium theolgicae veritatis. – Gerson, Jean, De modo audiendi m.fl.
smärre arbeten. 
 

Ink nr 13b

Albertus Magnus 
Compendium theologicae veritatis. [Med Tabula av Thomas Dorniberg.] Strasbourg: Martin Schott s.a. 
GW 602 (”nicht vor 1481”). Hain-Copinger *435 (”1490”). Collijn (Stockholm) 19 (”nach 23.8.1483”). 
144 bl. – Komplett ex. – Bunden med: Turrecremata, Johannes de, Expositio super toto Psalterio. 
 

Ink nr 13c

Gerson, Jean de
De modo audiendi confessiones. – Gerson, Jean de: remedia contra recidiva. – Antoninus Florentinus: Decisio consilaris supra dubio producto de indulgencijs. - Albanus ab Insulis: 
De sex alis cehrubin. – Gerson, Jean de: De sptem miserijs hominum in hac vita. Nürnberg, Friedrich
Creussner 1478.
Hain ’7661. Madsen 1717. 
23 bl. Komplett ex. – Bunden med: Turrecremata, Johannes de, Expositio super toto Psalterio. 
Johannes de Turrecremata (Juan de Torquemada), föddes i Valladolid 1388 och dog i Rom 1468, kardinal.Albertus Magnus (Albert den Store) 1206-1280 i Köln. Vetenskapsman, filosof och teolog.

Martin Schott verkade hela sitt liv i Strasbourg. Hans första tryck är från 1481. Han dog 1499.Jean Gerson (Jean de Charlier de Gerson), 1363-1429, universitetskansler i Paris.

Friedrich Crussners första daterade tryck är från 1472. Han verkade hela sitt liv i Nürnberg.
  8.10.2002