[Åbo Akademis bibliotek]

Ink. nr 1 

Antoninus Florentius 
Chronicon.P.3. Nürnberg: Anton Koberger, 10.1.1491
GW 2073. Hain *1160. Madsen 227. 
340 bl. – Komplett ex.- Samtida svinläderband med blindpressade ornament; spännen saknas. 35,5x23,5 cm. – Köpt 1958. 

Antoniunus Florentius, St.Anton, var ärkebiskop i Florens (Firenze). Han levde 1.3.1389 till 2.5. 1459. Han kanoniserades 1523.

Chronicon (eller som den fullständiga titeln lyder; Chronicon partibus tribus distincta mundi ad MCCCLX) är en allmän världshistoria. Syftet var att påvisa Guds ständiga närvaro i historien. Antonius anses för det mesta hålla sin fantasi i styr men den tidiga historien är skildrad utan någon som helst källkritik. Hans skildring av sin egen tids händelser och politik har å andra sidan varit av stor betydelse för senare tiders historiker.

Anton Koberger (ca 1440-3.10.1513), en bagarson från Nürnberg, var en av tidens ledande boktryckare, - förläggare och -handlare. Kobergers första daterade tryckta arbete är från 1472. I början av 1490-talet sysselsatte han 24 tryckpressar och mer än hundra gesäller. Till dessa "gesäller" hörde bl.a. tryckare, typsnidare, korrekturläsare och illuminatörer. Vad som gör Koberger och hans tryckeri särskilt betydelsefullt är att många av verken trycktes på folkspråket, tyska, och inte enbart på latin.
  7.10.2002