Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Marita Rajalin
Sidans layout: Veikka Lahtinen
Site layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2009-09-07
Uppdaterad: 2016-03-31
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

1

av Marita Rajalin

Introduktion

Nordenskiöldska biblioteket från Frugård i Mäntsälä hör till de värdefullaste specialsamlingarna i Åbo Akademis bibliotek. Biblioteket donerades till ÅAB 1959-1960 och omfattar ca 2400 volymer böcker och småskrifter. Därtill kommer kartor och ritningar.
Tonvikten ligger på naturvetenskaplig litteratur från 1700- och 1800-talen. Samlingen är okatalogiserad.

 

Bibliotekets historia

Lärdoms- och kulturhistoria

Register

1