Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Martin Ellfolk
Sidans layout: Martin Ellfolk
Site layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2002-12-11
Uppdaterad: 2016-03-31
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Offentliga nöjen i Åbo under 1800-talet
– en samling affischer

1832-39
– samt odaterade, trol. fr. 1830-40-tal

*  *  *1840-47
1850-91
– samt odaterade

                                     *  *  *