Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Martin Ellfolk
Sidans layout: Martin Ellfolk
Site layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2003-03-03
Uppdaterad: 2016-03-31
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Ett urval menyer från 1800-talet

 

1870-tal

1.7.1872 Festmiddag för Borgareståndet - Societetshussalongen, Helsingfors
7.1.1875 Avskedsmiddag för senator Wilhelm Forsman - program
6.10.1875 Avskedsmiddag för  hovrättspresident, baron Otto Reinhold af Schultén
30.10.1875 Avskedsmiddag för president John Snellman
19.11.1875 Teaterhuset i Åbo - middag
22.6.1876 Järnvägsinvigningsmiddag  i Toijala
15.7.1876 Galadinée på Kejserliga slottet i Helsingfors i HKM:s närvaro - program
15.11.1876 Matsedel
1.2.1878 Menu du banquet officiel offert au Sénat Imperial
16.11.1878 Middagsätande sällskapets festmiddag - meny
2.1.1879 Menu du banquet officiel offert au Sénat Imperial
22.2.1879 Kej. senatens ledamöters middag för generalguvernör greve Nikolai Adlerberg
28.4.1879 Middag för presidenten  E.Lönnblad - program
21.8.1879 Första allmänna middagen vid juristmötet i Helsingfors
22.8.1879 Middag vid juristmötet i Helsingfors för de svenska gästerna

1880-tal

2.1.1880 Menu du banquet officiel offert au Sénat Imperial
11.5.1880 Avskedsmiddag för senator C.G. Ehrsröm vid hans förflyttning till St.Petersburg
23.6.1880 Middag å Runsala
16.10.1880 Festmiddag för generalguvernör greve Nikolai Adlerberg i Åbo
2.1.1881 Menu du banquet officiel offert au Sénat Imperial
2.4.1881 Gyllings avskedsmiddag
9.4.1881 Matsedel på Kuppis
7.6.1881 Avskedsmiddag för gen.guv. Adlerberg given av senatens ledamöter - program
26.6.1881 Middag för generalguvernör Feodor Heiden i Tavastehus
29.6.1881 Middag för generalguvernör Feodor Heiden i Åbo, Runsala
4.7.1881 Middag för generalguvernör Feodor Heiden i Viborg
7.7.1881 Middag för generalguvernör Feodor Heiden i St.Michel
10.7.1881 Middag för generalguvernör Feodor Heiden i Kuopio
23.8.1881 8. allm. finska landtbruksmötets festmiddag i Åbo, Hotel Phoenix - meny, program
24.8.1881 Festmiddag given av Åbo stad med anledning av landtbruksmötet
25.8.1881 Festmiddag given av kretsstyrelsen för landtbruksmötet
22.1.1882 Middag hos general Reibnitz
11.2.1882 Middag given av landtmarskalken S.W. von Troil - meny
15.2.1882 Middag för generalguvernör Heiden hos stadsrådet Spåre
15.4.1882 Middag given av landtmarskalken von Troil på Societetshuset, Helsingfors - program
2.5.1882 Middag given af professor Pippingsköld på Societetshuset, Helsingfors
29.8.1882 Invigning av Bogskärs fyrbåk - Festmiddag i Mariehamn
30.9.1882 Avskedsmiddag för senatorerna Thilén, Furuhjelm och Dahl samt prokuratorn Sederholm
2.5.1883 Meny, Societetshuset
29.9.1883 Meny
3.10.1883 Max von Collans middag i anledning av avlagd allmän rättsexamen
23.4.1884 Thekla Carlsons bröllop - program
30.4.1884 Ernst Forssmans avskedsmiddag
20.8.1884 Bröllopsmiddag - Erik Leijonhufvud-Minnie von Troil - meny, program
1.11.1884 Oskar Tammelins häradshöfdingsmiddag
17.3.1885 Bröllopsmiddag
19.3.1885 Bröllopsmiddag - meny, program
22.3.1885 Middag
19.9.1885 Avskedsmiddag för von Troil - meny, program
22.2.1886 Åström, bröllopsdag
1.3.1886 Avskedsmiddag för von Knorring
17.4.1886 Avskedsmiddag för prosten K.R.Malmström
27.4.1886 Bröllopsmiddag för K.Ek och Selma Österblad - meny, program
29.10.1886 Meny - program
17.11.1886 Kultahää-päivälliset
22.3.1887 Meny
7.9.1887 Bröllopsmiddag, Björneborg
2.10.1887  Meny, program
16.1.1888 Meny - program
21.1.1888 Meny - program
5.3.1888 Meny, Societetshuset
17.3.1888 Järnvägens 25-års jubileum
15.4.1888 von Troils middag, Hotel Kämp
1.5.1888 Föredragningslista vid Borgareståndets extra plenum - program
9.6.1888 Bröllopsmiddag -  Karl August Wrede-Gertrud Rettig
1.10.1888 Viceordförande von Troils middag å Hotel Kämp vid höstsessionens början - prog.
3.11.1888 Föredragningslista från köksdepartementet. K.Senatstjänstemännens allmänna sammanträde
8.12.1888 Middag på Societetshuset given av senatens viceordförande Werner von Troil för nyutnämnde ministerstatssekreteraren general Casimir Ehrnrooth
29.1.1889 Middag hos överste Hugo Standertskjöld
19.2.1889 Senatens avskedsmiddag för Waldemar von Daehn och Oscar Norrmén
16.3.1889 Generalguvernör Heidens avskedsmiddag för Waldemar von Daehn
10.5.1889 Avskedsmiddag för familjen Creutz - meny
31.5.1889 Meny, Lilla Bocken
3.9.1889 Middag, Uleåborg
12.9.1889 Avskedsmiddag för C.M.Creutz - meny
1.10.1889 von Troils pensionsmiddag - program
30.12.1889 Pehr Svinhufvuds bröllop

 1890-94

1.3.1890 G.A.Petrelius 40-årsjubileum
29.3.1890 Meny
26.4.1890 Avskedsmiddag för president Charles Emil af Frosterus
14.6.1890 Meny
26.6.1890 IVme Congrès Pénitentiaire - Diner offert par la ville d'Helsingfors - program
29.9.1890 Invigning av Kotka-banan
1.10.1890 Avskedsmiddag på Societetshuset för senator Leo Mechelin och prokurator Alexander von Weissenberg
4.10.1890 Meny
22.10.1890 Avskedsmiddag
18.1.1891 Senatens avskedsmiddag för Wasastjerna och Montgomery på Opera kaféet
27.1.1891 Tyska konsuln Bernhard Grasers middag på tyska kejsarens födelsedag - Hot.Kämp
29.1.1891 Meny - program
23.2.1891 Landtmarskalk von Haartmans middag på Hotel Kämp
14.3.1891 Frukost-middag på Societetshuset given av Armida de la Chapelle
15.4.1891 Viceordförande von Troils middag på Hotel Kämp - program
30.4.1891 Meny, program
16.5.1891 Senatens middag för Waldemar von Daehn, Societetshuset
28.5.1891 Hemförlovningsmiddag
12.12.1891 Senatens avskedsmiddag för ledamöterna von Troil, Oker-Blom o. Lerche
26.3.1892 Föreningsbankens diner, Societetshuset
26.4.1892 Bröllopsmiddag
21.6.1892 Festmiddag uti Åbo stads teaterhus
9.8.1892 Sjunde köpmannamötet i Finland
19.10.1892 Amanda och Gustaf Hoffstedts silverbröllop
18.3.1893 Meny
24.3.1893 Meny - Operakällaren, Helsingfors
6.9.1893 G.Strömbergs 70-års fest
12.10.1893 Societas Medicorum Finladiae et Foedus Medicorum Finlandiae ad Conventum commune celebrandum Aboë
18.12.1893 Meny
25.1.1894 Borgarståndets förbrödningsmiddag vid 1894-års lantdag
27.1.1894 Tyska konsulns middag på tyska kejsarens födelsedag
31.1.1894 Carl Gustaf Estlanders 60-årsmiddag
6.3.1894 Berndt och Sanna Hahls silverbröllop i stadshuset i Åbo
17.3.1894 Meny
16.4.1894 Landtmarskalk von Hellens middag för Ridderskap och adel vid pågående lantdag, Societetshuset, Helsingfors - meny, program - inbjudan
21.4.1894 Borgarståndets middag för talman Joachim Karsten - program
2.6.1894 Borgarståndets avskedsmiddag vid 1894-års lantdag
26.11.1894 Avskedsmiddag för senator Melan
30.11.1894 Meny

 


1895-1899

14.7.1895 Airisto segelsällskaps årsdag
2.8.1895 Degermans bröllop
4.8.1895 Burmeisters bröllop
1.10.1895 Hufvudstadsbladet 1885-1895 - meny
23.10.1895 Alarik von Knorrings avsked - Hotel Phoenix, Åbo
4.11.1895 Diner arrangé par la ville de Björneborg a l'occassion de l'inaguration du chemin de fer - program
5.11.1895 Päivällinen Tampereen kaupungintalossa
23.11.1895 Avskedsmiddag för vicepresidenten Herman Ithimaeus
30.11.1895 Meny - program
16.1.1896 Meny
18.1.1896 Meny - program
8.3.1896 Föreningsbanken i Finland
1.4.1896 Avskedsmiddag för Geitlin
30.4.1896 Föreningsbankens i Finland bankutskott
23.1.1897 Avskedsmiddag för fröken Olga Heiden å Societetshuset
3.2.1897 Middag för senaten vid lantdagens öppnande - program
4.2.1897 Avskedsmiddag
9.2.1897 Lantdagsbal
17.2.1897 Sentens middag för geheimrådet Herman Molander på hans 80-årsdag
24.3.1897 Föreningsbanken i Finland
8.4.1897 Meny - program
27.4.1897 Meny
16.5.1897 Meny - program
1.6.1897 Avskedsmiddag, Alphyddan
1.6.1897 Meny
30.9.1897 Bröllopsmiddag för Paul Lysander och Ellen Savón
1.11.1897 Finska hushållningssällskapets 100-årsmiddag - meny, program
13.11.1897 Meny LLL
21.121897 Middag för Th.Cederholm, Societetshuset
27.1.1898 Tyska konsulns middag på tyska kejsarens födelsedag
29.1.1898 Svensexa för Mikael Lybeck - drycker
14.2.1898 Meny
12.2.1898 Senatens middag, Operakällaren, Helsingfors
27.2.1898 Middag hos överste Standertskjöld för S.W.von Troil
28.3.1898 Middag för Föreningsbankens direktion, Societesthuset
16.4.1898 Meny
30.8.1898 Helsingfors stad
12.9.1898 Kommerserådet Cannelins guldbröllop - meny, program
16.9.1898 Ingenjör C.G.Standertskjölds silverbröllop i societetshuset i Helsingfors - meny
1.11.1898 Meny - program
12.12.1898 Fänrik Ståls diner, Svenska Klubben, Helsingfors - meny
18.1.1899 Lantdagsmiddag - program - inbjudan - ändring
17.2.1899 W.B. & A.B. meny, program
11.3.1899 Avskedsmiddag för Richard Idestam, Hotel Phoenix, Åbo
16.6.1899 Middag hos generalguvernör Bobrikoff för storfursten Wladimir Alexandrovitch - program - inbjudan
17.6.1899 Conférence Européenne des Horaires des Trains - L'excursion aux Cascades d'Imatra en Finlande - meny, program
24.11.1899 Leo Mechelins 60-årsdag - meny, program