Murgrönan digitaliserad (PDF):

s. 1-99

s. 100-199

s. 200-299

s. 300-380
MURGRÖNAN. FINSKT ORIGINAL.
HELSINGFORS, G.O. WASENIUS 1840.
[av Fredrika Wilhelmina Carstens]
  29.5.2008