Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Martin Ellfolk
Sidans layout: Martin Ellfolk
Site layout Tommy Lahtinen
Publicerad: 2003-03-18
Uppdaterad: 2016-04-11
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Några av
Finska Hushållningssällskapets
- tidiga skrifter och skriftserier

Upprop till Finska allmänheten om att K.Finska Hushållningssällskapet grundats.


K. Finska Hushållnigssällskapets stadgar 1797

  • titelsida samt §§1-18 (om sällskapets ledamöter och tjänstemän):                          
Utdrag af Kongl. Finska Hushållningssällskapets Dagbok.
Ett medlemsblad som sällskapet utgav åren 1801-1803. Innehåller olika notiser och artiklar om sällskapets verksamhet.

  • Henr. Stålströms berättelse om boskapssjukan i Uskela socken 1798:
Redogörelse för K.Finska Hushållningssällskapets göromål.
Sällskapets tryckta årsberättelse 1798-1854. F.o.m 1856 gick årsberättelsen under titeln K.Finska Hushållningssällskapets handlingar,  1904-1923 Finska Hushållningssällskapets årsberättelse,  f.o.m. 1924 Finska Hushållningssällskapets årsbok.

  • titelsidan från det 10.de verksamhetsåret, 1806-1807
  • utdelade belöningar samma år:
K. Finska Hushållningssällskapets handlingar.
Utkom i tre tomer åren 1803, 1807 och 1819. Innhåller längre artiklar, svar på prisfrågor, skrivelser tll H.M. Kejsaren etc. F.o.m. 1856 utkom Handlingar på nytt, då som sällskapets årsberättelse/årsbok.

  • Kyrkoherde Johan Frosterus om odjuren i Pudasjärvi  (från första tomen):Underrättelser från K.Finska Hushållningssällskapet.

Utkom periodiskt  1807-1826. Riktade sig främst till medlemskåren. Följdes av Tidning för landthushållare (1827-29, 1831) som utgavs under Carl Christian Böckers namn.

  • Om surrogat för Caffé och sätt att förvara ägg (från fjärde häftet, 1809)
Beskrifning på Hedemossans och Renmossans beredning till sund och wälsmaklig föda
.
Den första av K.Finska Hushållningssällskapets upplysande små skrifter. Skriven av Joseph Pipping 1798.