Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Martin Ellfolk
Sidans layout: Martin Ellfolk
Site layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2004-02-05
Uppdaterad: 2016-03-31
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Handskriftssamlingar

På sidorna nedan presenteras ett urval av Hanskriftsavdelningens samlingar. Presentationerna består av en kort biografi över samlingsbildaren, en översikt av samlingens innehåll, litteraturhänvisningar samt exempel i form av av brev, manuskript, fotografier och annat material från samlingarna. Antalet presenterade samlingar utökas fortgående.

Ulla Bjerne
Ulla Bjerne
Gunnar Björling
Gunnar Björling
Guss Mattsson
Guss Mattsson
Alma Söderhjelm
Hagar Olsson
Alma Söderhjelm
Alma Söderhjelm