Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Marita Rajalin
Sidans layout: Johan Irjala
Site layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2008-8-16
Uppdaterad: 2016-04-11
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Gadolinska samlingen

av Marita Rajalins

 

Exempelsamling, enligt ämnesgrupper

Siffran framför varje verk hänvisar till hyllordningen i Gadolinska biblioteket och öppnar verket (delvis eller komplett)

i PDF-format.

Från filosofiska betraktelser till brännvinspannor; ett urval ur Gadolinska biblioteket som exempelsamling.

Med exempelsamlingen vill vi ge en uppfattning om bredden och mångfalden i Gadolinska samlingen. Urvalet på ett hundratal böcker representerar olika tider och ämnesområden. Av varje verk visas något som är karakteristiskt för boken i fråga eller för tidsperioden: pärm, titelsida, företal, dedikationer, illustrationer, kartor, namnteckningar eller handskrivna anteckningar.

Vi har strävat till att visa texter och bilder som kan ha intresse även för den kulturintresserade allmänheten.

Om du vill ha tillgång till ett verk i sin helhet var god kontakta ÅAB:s låneexpedition för läsesalslån eller bildsamlingarna vid Åbo Akademi för eventuell inscanning av hela  boken. Som katalog fungerar de inskannade korten ur bibliotekets gamla kortkatalog, verken står även att finna i ÅABs elektroniska katalog ALMA.

Filosofi, religion, politik, juridik, m.m.

Historia, biografi, konst

Allmän naturkunskap, samt astronomi, geografi, kosmologi, matematik, medicin, mineralogi

Botanik

Kemi och fysik

Hantverk, teknik och industri, ekonomi och handel

Lantbruk, trädgårdsskötsel

Diverse ämnen samt kuriosa

Bokhistoria

 

 

 

 

Filosofi, religion, politik, juridik, m.m.

 

 

114                Anderson, James, Constitutions of the ancient fraternity of free and accepted masons … 1784.

 

3374              Bacon, Francis baron Verulam, De dignitate et augmentis scientiarum. 1635.

 

773                Descartes, René, Opera philosophica. 1685.

 

1330              Glissenti, Fabio, Discorsi morali … 1596.

 

1389              Gothofredus, Jacob, Opuscula varia; juridica, politica … 1654.

 

1390              Goulart, Morum philosophia historica. 1594.

 

1399             ´s  Gravesande, G.J., Philosophiae Newtoniae institutions … 1728

 

1420              Grotius, Hugo, Drie Boecken van het Recht des Oorloghs … 1635.

 

2003              Koialowicz, Albertus Wijuk, Miscellanea rerum … ecclesiasticum … 1650.

 

2287              Maclaurin, Colin, Expositio philosophiae Newtoniae … 1761.

 

2377              Martini, Jacob  , Liber tertius de tribus Elohim ... 1619.

 

 

Historia, biografi, konst

 

3375              Bacon, Francis, baron Verulam, Historia regni Henrici septimi ... 1647.

 

487                Boecler, Joh. Henricus, In Hugonis Grotii jus belli et pacis commentatio. 1647.

 

1015-16         Dictionaire abregé de peinture et d’architecture. 1746.

 

1089              Donzellini, Girolamo, Principum ... virorum epistolae. 1644.

 

2726              Fauques, Marianne Agnes de, Nachrichten zu der Geschichte der Marquisin Madame Pompadour. 1760.

 

1433              Guicciardini, Francesco, La historia d’Italia. 1599.

 

1604              Hederich, Benjamin, Gründliches Antiqvitäten-Lexicon … 1743.

 

1618              Heinsius, Daniel, Rerum ad Sylwam-Ducis … 1631.

 

1662              Heuter, Pontus, Opera historica omnia … 1651.

 

1718              Holberg, Ludvig, Herrn Ludwig Freyherrn von Holbergs eigene Lebensbeschreibung … 1754

 

1719              Holberg, Ludvig, Herrn Ludwig Holbergs verglichene Geschichte … 1746

 

1720              Holberg, Ludvig, Opuscula quadem Latina … 1737

 

1732              Horn, Georg, Arca Noae … 1666.

 

2311              Johannes Magnus  Gothorum Sveonumque Historia. 1617.

 

1977              Klein, Carl Ernst, Samtal eemellan … Drottning Ulrica Eleonora …  1742.

 

2530              Nettelbla, Christian von, Memoria virorum in Suecia … 1728-31.

 

2779              Rabutin, Rogerius, Histoire de Louis XIV … 1700.

 

2802             Raynal, Guillaume-Thomas-Francois, Histoire philosophique … 1776.

 

1046a            Snorre Sturlasson, Edda Islandorum ... 1665.

 

 

Allmänt, samt astronomi, geografi, kosmologi, matematik, medicin, mineralogi

 

 631               Boyle, Robert, Specimen de gemmarum origine ... 1673.

 

1022              Dimsdale, Thomas, Nytt ... kopp-ympningssätt ... 1769.

 

1094              Ercker, Lazarus, Aula subterranea ... 1684.

 

1113              Euler, Leonhard, Introductio in analysin infinitorum. 1748.

 

1142              Faujas de Saint-Fond, Barthélemy, Mineralogie der Vulkane ... 1786.

 

1403-04         Gregory, David, The elements of astronomy ... 1715.

 

1592              Hartman, Gabriel Israel, Lärobok i allmänna geografin … 1806.

 

1472              Hales, Stephen, Statical essays: containing haemastatics … 1733.

 

1935              Justi, Johann von, Grundriss des … Mineralreiches … 1757.

 

2053              Lallerstedt, Anders, Facilis in physicam introductio… 1741

 

2389              Maupertuis, Pierre Louis Moreau de, Essai de cosmologie. 1751.

 

2393              Maupertuis, Ouvrages divers. 1744.

 

2547              Newton, Isaac, Arithmetica universalis … 1732.

 

2972              Scaliger, Joseph Justus, De aequinoctiorum … 1613.

 

 

Botanik

 

1224              Franck, Johannes, Speculum botanicum … 1638.

 

1471              Hales, Stephen, Statical essays: containing vegetable statics … 1731.

 

1473              Hales, Stephen, Statick der Gewächse … 1748.

 

1866              Ingen-Houss, Jan, Versuche mit Pflanzen … 1780.

 

2641              Panckow, Thomas, Herbarium, oder Kräuter- und Gewächsbuch … 1673.

 

2845              Rhagorius, Daniel, Erneuerter Pflantz-Garten … 1669.

 

2894              Rohr, Julius Bernhard von, Physikalisch-oeconomischer Tractat … 1736.

 

3319              Thunberg, Carl Peter, Tal vid invignings-acten … 1807.

 

 

Kemi och fysik

 

 332               Bergman, Torbern, Analyse du fer … 1783.

 

 367               Berzelius, J.J., Försök till ett rent kemiskt mineralsystem. 1815.

 

 490               Boerhaave, Hermann, Elementa chemiae ... 1732.

 

 886             Crawford, Adair, Experiments and observations on animal heat ... 1788.

 

 893               Crell, Lorenz, Chemisches Journal … 1778-1781.

 

 923               Crell, Lorenz, Chemische Annalen … 1784-1802.

 

 946               Crell, Lorenz, Beyträge zu den chemischen Annalen. 1786-1795.

 

1195-99         Fourcroy, Antoine Francois de, Élémens d’histoire naturelle ... 1791.

 

1264              Gadolin, Johan, Inledning till chemien 1798. [Gadolins eget interfolierade exemplar med anteckningar. Digitaliserat i sin helhet.]

 

1431              Guericke, Otto von, Experimenta nova ... de vacuo spatio. 1672.

 

1475              Hales, William, Analysis aequationum. 1784.

 

1968              Kirwan, Richard, An essay on phlogiston … 1787.

 

2121             Lavoisier, Antoine Laurent, Traité élémentaire de chimie ... 1789.

 

2122              Lavoisier, Antoine Laurent, Traité élémentaire de chimie ... 1789.

 

 

Hantverk, teknik och industri, ekonomi och handel

 

   93               Aken, F.J. von, Korrt afhandling om det bästa eldsläckningssätt ... 1797.

 

1042              Ebell, G.A., Die Bleyglasur des irdenen Küchengeschirrs ... 1794.

 

1066              Elglund, B., Explication öfver bränvinspannor ... 1817.

 

1258              Fuchs, Georg, Beyträge zu ... der Schädlichkeit der Töpferglasur ... 1797.

 

1392              Graf, Johann Baptist, Versuch einer ... Geschichte der ... Mineralwässer. 1805.

 

1397              Gravenhorst, Einige Nachrichten ... der Gravenhorstschen Fabric-Producte ... 1769

 

1654-57         Hermbstädt, Sigismund Friedrich, Magazinb für Färber ... 1802-1805.

 

2004              Kolthoff, Herman, Berättelse om de Harlemske Linne-Blekerierna ... 1738.

 

2021              Kunst Kupferstiche zu illuminiren. 1786.

 

2673              Lavoisier, Antoine Laurent, L’art de fabriquer le salin et la potasse. 1794.

 

2373a            Marperger, Paul Jacob, Schwedischer Kauffmann. 1706.

 

2525              Nelkenbrecher, J.C., Taschenbuch eines Banquiers und Kaufmanns … 1786.

 

 

Lantbruk, trädgårdsskötsel

 

 993               Daubenton, L.I.M., Underwisning för fårherdar och hjordägare ... 1803.

 

1174              Fleischer, Esaias, Udfoerlig Afhandling om Bier ... 1777.

 

1741              Huber, Francois, Neue Beobachtungen über die Bienen ... 1793.

 

1942              Jörlin, Engelbert, Swenska Trägården. 1796.

 

2893              Rohr, Julius von, Compendieuse physikalische Bibliotheck ... 1724.

 

2894              Rohr, Julius von, Physikalisch-oeconomischer Tractat, von dem Nutzen ... 1736

 

 204               Åkerrén, Olof, Utkast til en practisk afhandling om vatten-verk ... 1788.

 

 

Diverse ämnen

 

 262               Bartholin, Thomas, De unicornu. 1644?

 

 1322             Beytrag zur Geschichte der ... Goldmacherkunde ... 1785.

 

 850a             La constance des promptes amours ... 1733.

 

 814               Courtin, Ant. De, Nouveau traité de la civilité ... 1673.

 

1391              Gracián, Balthasar, L’homme de cour ... 1685.

 

1456              Godwin, Francis, The man in the moone … 1657.

 

1674              Hirnhaim, Hieronymus, De typho generis humani … 1676.

 

1751              Hufeland, Chr. Wilh., Råd til föräldrar rörande … barns physiska fostran i deras första år. 1799.

 

2188              Familiar letters of love, gallantry ... 1718.

 

2502              Müller, Heinrich, Ungerathene Ehe … 1668.

 

2717              Pohlmann, Heinrich, Der entlarvte Cupido … 1719.

 

2941              Saint-Ussans, Billets en vers. 1688.

 

3282              Tessin, Carl Gustaf, Fullständig samling af ... gref. Carl Gustaf Tessins arbeten i Swenska Stenstylen. 1771.

 

 

Bokhistoria

 

 228               Artemidoros Daldianos. Basilae, Froben, 1539.

 

1092              Erasmus av Rotterdam, Colloquia nunc emendatiora. Lugd. Batavorum, ex officina Elzeviriana, 1636.

 

1113              Euler, Leonhard, Introductio in analysin infonitorum. Lausanne, apud Marcum-Michaelem Bousquet & Socios,  1748 (rokokotypografi).

 

1390              Goulart, Simon, Morum philosophia historica. U.o. 1594 (1500-talstypografi, pressat svinläderband).

 

1403              Gregory, David, The elements of astronomy ... London 1715 (spegelband).

 

1433              Guicciardini, Francesco, La historia d’Italia. Venetia, appresso Girolamo Polo, 1599.

 

1658              Herodotos, Herodoti Halicarnassei historiae libri IX … Francofurti, apud haeredes Andreae Wecheli, 1584.

 

1662              Heuter, Pontus, Opera historica omnia … Lovanii, typis ac sumptibus Iudoci Coppenii, 1651.

 

1934              Junius, Adrianus, Batavia. Lugduni Batavorum, ex officina Plantiniana, 1588.

 

2310a            Maginus, Jo. Antonius, Geographiae universae tum veteris … Coloniae Agrippinae 1597.

 

2327              Manutius, Paulus, Antiquitatum Romanum libri duo, un us de legibus, alter de Senatu. Postrema edition, emendatior. Apud Ioannem Le Preux, 1595.

 

2771              Puteanus, Erycius, Historiae barbaricae libri VI. Antwerpiae, typis Joannis Cnobbari, 1634.