Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av Åbo Akademis bibliotek

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://bibbild.abo.fi/hereditas/ och har upprättats / uppdaterats 23.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Innehåll som inte är text

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Alla bilder som är länkar har inte ännu alt-texter.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.1.1 Innehåll som inte är text
 • Möjlig att uppfatta: Information och relationer

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Rubrikernas hierarki är inte alltid tydligt specificerad.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Information och relationer

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Det finns tomma celler i en del tabeller som är felmarkerade.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta:

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
 • Hanterbar: Syftet med en länk

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Alla bilder som är länkar har ännu inte alt-texter som beskriver vart länken för.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget)
 • Hanterbar: Rubriker och ledtexter

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Rubrikernas hierarki är inte alltid tydligt specificerad.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter
 • Hanterbar:

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

biblioteket@abo.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Vi har förbundit oss vid att förbättra tillgängligheten till den digitala tjänsten

Vi strävar till att förbättra webbplatsens innehåll så att de kritiska tillgänglighetskraven uppfylls inom 2020.