Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Marita Rajalin
Layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2006-06-29
Uppdaterad: 2016-03-31
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Dissertationer vid Kungliga akademin i Åbo 1640-1827

ÅAB:s dissertationssamling
Om disputationer
Typografiska glimtar
Några personporträtt
Lite lärdomshistoria

Denna presentation innehåller 33 inskannade dissertationer, som representerar olika tidsperioder, riktningar och ämnesområden. Dessa, och ytterligare ett par tusen gamla åbodissertationer är tillgängliga i original vid Åbo Akademis bibliotek. De inskannade dissertationerna kompletteras av texter som sätter in avhandlingarna i sitt lärdoms- och bokhistoriska sammanhang.