Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Marita Rajalin
Layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2006-06-29
Uppdaterad: 2016-03-31
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Dissertationer vid Kungliga akademin i Åbo 1640-1827

Denna presentation innehåller 33 inskannade dissertationer, som representerar olika tidsperioder, riktningar och ämnesområden. Dessa, och ytterligare ett par tusen gamla åbodissertationer är tillgängliga i original vid Åbo Akademis bibliotek.

De inskannade dissertationerna kompletteras av texter som sätter in avhandlingarna i sitt lärdoms- och bokhistoriska sammanhang.

Se även exempelsamlingen av filosofiska dissertationer vid Kungliga akademin i Åbo 1640-1827.

Digitaliserade dissertationer - alfabetiskt enligt preses

Preses
Respondent
Dissertationens titel
År
PDF
Bilmark, Joh. Holm, Carl Fred. Om medel att förekomma dueller 1776 Holm pdf format
Bonsdorff, Joh. Juringius, Car. Ax. De Noacho arcam ingrediente, conjectura historico-philologica 1805 Holm pdf format
Bonsdorff, Joh. Pipping, Fr. Wilh. Animadversiones nonnullae in Iliadis Homericae XVIII: 509-541
1805 Holm pdf format
Browallius, Joh. Carling, Herm. Observatiunculae circa artem antiquarum gentium celebriorum numismata adornandi, in specie numi Sabinae expositio
1745 Holm pdf format
Sine praeside & respondente Calonius, Matthias De nova facie orbis Europaei circa saeculum reformationis exorta. 1:1
1764 Holm pdf format
Franzén, Franc. Mich. Strömmer, Jac. Abr. Idea perfectae humanitatis
1798 Holm pdf format
Gadd, Pehr Adrian Carenius, Ephr. En physico-oeconomisk beskrifning öfwer Hwittis sokn
1759 Holm pdf format
Gadd, Pehr Adrian Engström, Matthias Om schäfferiernes uphjelpande i Finland
1762 Holm pdf format
Gadolin, Gust. Paulin, Ab. De Ate Homerica & Hesiodea
1802 Schroderus pdf format
Gadolin, Joh. Bremer, Car. Otto Om flussers värkan vid järnmalmers proberande genom smältning
1794 Holm pdf format
Hartman, Gabr. Isr. Åkerman, Nic. Meditationes de natura, origine, [et] veritate axiomatum, imprimis ultimorum principiorum cognitionis humanae
1801 Schroderus pdf format
Kalm, Pet. Cavander, Christian Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Sagu sochn i Åbo lähn
1753 Schroderus pdf format
Kalm, Pet. Castrén, Er. Historisk och oeconomisk beskrifning öfwer Cajanaborgs-län
1754 Schroderus pdf format
Kalm, Pet. Nibling, Elias Någre anmärckningar wid frukt-träns planterande i Finnland
1757 Schroderus pdf format
Kalm, Pet. Crusell, Nic. Några anmärckningar, rörande nödwändigheten af ek-skogarnas bättre wård och ans i Finland
1757 Schroderus pdf format
Kalm, Pet. Stenius, Jac. Om bästa sättet, at anlägga forssbyggnader. 1 1757 Schroderus pdf format
Kalm, Pet. Widenius, Er. E. Om stickel- eller krusbärs-buskars ans och nytta
1757 Schroderus pdf format
Kalm, Pet. Inberg, Er. Enfaldiga tankar huru trähus kunna i anseende til golf, tak och wäggar göras wäl warma
1762 Schroderus pdf format
Kalm, Pet. Calonius, Joh. Äpple-träns ans och skötsel, i Finland. 1
1769 Schroderus pdf format
Lagus, Andr. Joh. Holmström, Nic. Petr. De teleologiae naturalis ad theologiam constituendam insufficientia. 1.
1810 Schroderus pdf format
Mennander, Car. Frid. Reinius, Isr. Anmärckningar samlade under en resa til China
1749 Schroderus pdf format
Mennander, Car. Frid. Wasström, Nic. Oeconomisk beskrifning öfwer Åbo stad
1749 Holm pdf format
Mennander, Car. Frid. Backman, And. A. De monarchia Dei universali
1753 Schroderus pdf format
Porthan, Henrik Gabriel Lindebäck, Jac. De usu mythologiae hodierno. 1
1789 Fabritius pdf format
Porthan, Sigfrid Castrèn, Matth. De praejudiciis amovendis
1785 Fabritius pdf format
Porthan, Sigfrid Fabritius, Abrah. De Germania magna. 1
1764 Fabritius pdf format
Spöring, Herm. Dieter Ekelund, Joh. Examen chymico-medicum fontis soterii Kuppisensis
1741 Holm pdf format
Svenonius, Enevald Gezelius, Joh. Jun. Nomenclator Adamus, occasione verborum, Gen. II.19.20 : leviter adumbrates
1667 Schroderus pdf format
Tengström, Jac. Schroderus, Isaacus Num et quatenus poenae capitales sint juris naturae. 1
1777 Schroderus pdf format

Tjeder, Mich. Tankar om frihet i handel
1826 Tjeder pdf format
Wallenius, Joh. Fr. Berner, Dav. Historiam descriptionemque paroeciae Mändyharju sistens. 1
1812 Berner pdf format
Wexionius, Mich.O., Nob. Gyllenstolpe  Rothovius, Car. Is.  De Academiis earumque statu & juribus 1644 Holm pdf format