Åbo Akademi Hereditas culturalis
Text: Tommy Lahtinen
Layout: Tommy Lahtinen
Publicerad: 2015-04-25
Uppdaterad: 2016-03-31
e-post: fornamn.efternamn@abo.fi

Om Åbo Akademis historia

Åbo Akademi tar form

Åbo högskoleidé, 1909

ÅBO AKADEMI-FRÅGA 1911

En akademi i Åbo

Aura rediviva + hymn. ca 1913

Ännu en gång i Akademifrågan

I Högskolefrågan

Akademiska uppslag 1916

Åbo Akademikomités föreläsningsserie vintern 1915-1916

Om grundläggningen av blivande Akademien i Åbo, 1917

Åbo högskola och Åbo samhälle, 1917

Akademikommites protokoll jan 1917

Akademin i Åbo, Ossian Aschan 1917

Betänkande av beredningskommitté 1917

Akademikommites protokoll apr 1917

Stiftelsens statutkommittés betänkande

Stiftelseurkund juni 1917

Akademikommittés sammanträde juni 1917

Stiftelsen för Åbo akademi delegations sammanträde okt 1917

Årsskrift utgiven av Åbo Akademi kommitté 1917

Vad Akademin minst skall kunna undvara, Wald. Ruin 1917

Kemins ställning och uppgifter vid ÅA, 1918

Rektors årsredogörelse 1918-1919

Åbo Akademis författningar 1919

Det nya Sverige, 1919

Åbo och dess nyfödda Akademi, Svens tidskrift 1919

 

Åbo Akademis invigning 11-12.10.1919

Åbo Akademis invigninsfest. (Övermarskalkens kungörelse)

Akademisk bal i Brandkårshuset

Förevisningen av Åbo stads sevärdheter

Inbjudan till medborgerliga middagen

Inbjudan av en representant till invigningen

Inbjudan av två representanter till invigningen

Inbjudan till invigningen

Inbjudna till invigningen (inbundet i samma band med Svante Dahlströms Anteckningar om arbetet för Åbo Akademis uppkomst 1907-1918 under titeln Åbo Akademis invigning 1919)

Inträdeskort, förevisning av Akademiens lokaler

Inträdeskort till Åbo Akademis invigningsakt, program

Inträdeskort till medborgarfesten i stadshuset

Inträdeskort till medborgarmiddagen

Invigningsakt hälsningar

Kantat vid Åbo Akademis invigning

Kantat Jordens sång med noter

Menu till medborgarmiddag

Middag på Hamburger Börs, namnförteckning

Middag på Hamburger Börs, menu

Presskort till invigningshögtidligheter

Program för invigningen

Program för den kyrkliga akten

Tackkort

 

Professorsinstallationer:
(installationsföredrag och inbjudan till installationsföredrag)

Inbjudan till Erik K M Hägglunds installationsföredrag 1921
Erik Hägglunds installationsföredrag

Inbjudan till Alexander W Gadolins installationsföredrag 1921
A.W. Gadolins installationsföredrag

Inbjudan till J Gabriel Nikanders installationsföredrag 1922
Gabriel Nikanders installationsföredrag

Inbjudan till Johannes Sundwall installationsföredrag 1922
Johannes Sundwalls installationsföredrag

Inbjudan till Gustaf A Montgomerys installationsföredrag 1924

Inbjudan till Christian J Lindbloms installationsföredrag 1924

Inbjudan till Bruno Sjöros' installationsfördrag 1923
Bruno Sjöros' installationsföredrag

Inbjudan till Torsten B Bohlins installationsföredrag 1925

Inbjudan till Yngve T Brilioths installationsföredrag 1925

Inbjudan till Otto E Anderssons installationsföredrag 1926
Otto Anderssons installationsföredrag

Inbjudan till Walter G Qvists installationsföredrag 1927
Walter Qvists installationsföredrag

Inbjudan till Hans M Hausens installationsföredrag 1927
Hans Hausens installationsföredrag

Rolf Pippings installationsföredrag 1928

Inbjudan till Fredrik W Klingstedts installationsföreläsning 1928

Inbjudan till föreläsning Hugo R Pippings installationsföreläsning 1928

 

Promotioner vid Åbo Akademi

Akademiens första Doktor- och Magisterpromotion 24.9.1927

Inbjudning till promotioner, 1927

Inträdeskort till Promotionsakten, 1927

Vyer och intryck från promotionen, 1927

Templet kantat, 1927

Promotionsmiddagen, 1927

En märkesdag i gamla Åbos historia, 1927

Inbjudningskort till promotionerna, 1948

Inbjudning till promotionerna, 1948

Promotionsprogram, 1948

Inträdeskort till kyrkliga akten och balen, 1948

Promotionskantat, 1948

ÅA 30-årsfest och promotioner, 1948

Handelshögskolans promotion 1958

Doktorspromotion 1968 & 50 årsfest

Doktorspromotion 1978 och 60-årsfest

Doktorspromotion_1988

ÅA 75-jubileumsårets program 1993

Doktorspromotion 1993

ÅA 75-årsfest & promotion 1993

Promotionsgudstjänst 1993

Doktorspromotion 1998

Doktorspromotion 2002

Doktorspromotion 2005

Promotionskantat 2005

Doktorspromotion 2008

Promotionsfest 2008

Inbjudning till promotionen 2011

Doktorspromotion 2011

 

Historiska översikter:

Anteckningar om arbetet för Åbo Akademis uppkomst 1907-1918 av Svante Dahlström (inbundet i ett band med annat innehåll under titeln Åbo Akademis invigning 1919, klicka här för att se resten av materialet)

Professuren i skogsprodukternas kemi och kemisk teknologi, 1921

Åbo Akademi, en översikt, 1923

Åbo Akademiföreningens första triennium, 1925

Kommersiell fakultet vid Akademin, 1926

Åbo Akademi, en översikt, 1931

Från Akademiplanernas första tider, 1933

Invigningskantat av kårhuset och studenthem 1936

Hur Akademiföreningen tillkom, 1936

ÅA:s utvidgning, Tankar och reflektioner, 1940

Åbo Akademi Svensk-Finlands universitet, 1941

Åbo Akademi, en översikt, 1942

Handelshögskola eller Handelsinstitut? 1946

Kemisk-tekniska fakulteten -25 år, 1946

Kemisk-tekniska Fakultetens vid ÅA lokalfråga, 1948

ÅA:s nya kemiska laboratorium, 1952

ÅA:s utåtriktade verksamhet, 1954?

ÅA:s Bildsamlingar, 1955

Wikgren Bo-Jungar 1957 Biologin vid ÅA

The American Scandinavian Review 1957

ÅA under 40 år, 1958

Wikgren Bo-Jungar 1962 Biologin vid ÅA

Åbo Akademi esittäytyy 1962

Fakta och reflexioner om ÅA, festföredrag, 1963

Teologiska fakulteten vid ÅA 40år, 1964

Efter 50 år i undervisningens och forskningens tjänst 1920-1970

Åbo Akademi igår och i dag, 1976

Österbottens högskola, 1988

Finlands svenska universitet, 1989

Påverka framtiden KTF, 1996

 

Övrigt:

Åbo avdelnings bildsamlingar 1917

Inbjudan till inskription 1919

Inskriptionstal 1923

Kemisk-tekniska beredningskommitténs betänkande 1919

ÅA program, läsåret 1920-1920, vårterminen

ÅA program, läsåret 1920-1920, höstterminen

Åbo Akademis bibliotek 1925

ÅA författningar 1919-1936

Acta Academiae Aboensis Humaniora 1920

Acta Academiae Aboensis Mathematica et physica I 1921

Stiftelsens för Åbo Akademi styrelse 1924

Åbo Akademis institut för träkemi 1924

Plankarta

Stadgar för Sjöhistoriska museet 1936

300 årig kulturinstitution, 1940
Festgudtjänstens program

Inskriptionspredikan Allt mitt är ditt, 1946

Inbjudningskort till 30-årsjubileum 1948

Brev till de inbjudna, 1948

Kring konst och kultur, 1948

Inskriptionstal 1954

Festprogram 1954

Folklivsforskningen och ÅA 1955

Handelhögskolan, diplomutdelning 1968

Acceleratorn installerades 1974

Skärgårdsforskning vid ÅA 1975

Inskription 1948 och trettioårsjubileet

Inskription 1988

Inskription 1991

Inskription 1992

Inskription 1993

Inskription 2000

Inskription 2011

Studiebok

Monografier och serier

Sederholm J.J. 1915 Arbetets vetenskap

Söderhjelm Werner 1915 Åboromantiken

Landtman Gunnar 1916 Samhällsklassernas uppkomst

Lilius Albert 1916 Skolålders själsliv

Pipping Hugo 1918 Finländska ortnamn

Willgren Karl 1918 Lantbrukets Nationalekonomi

Witting Rolf 1918 Havsforskningen -Till frågan om dess upptagande vid ÅA

Andersson Otto 1922 Johan Josef Pippingsköld och musiklivet i Åbo

Tigerstedt Robert 1922 Medicinens historia

Hintze Bertel 1926 om Robert Wilhelm Ekman

Wikman K.Rob.V. 1968 Institutet för nordisk etnologi vid ÅA