[Åbo Akademis bibliotek]

ULLA BJERNES SAMLING


Författaren Ulla Biaudet (med författarnamnet Ulla Bjerne) föddes som Gully Cecilia Ohlson i Söderhamn i Sverige 1890. Hon dog i Lovisa 1969.

Redan som tonåring lämnade Ulla Bjerne hemmet i Söderhamn; först för Stockholm, sedan Köpenhamn och från 1912 Paris där hon umgicks i de svenska konstnärs- och författarkretsarna. Under 1910-talet förde Ulla Bjerne ett kringflackande liv över hela den europeiska kontinenten. 1922 gifte hon sig med kirurgen Léon Biaudet och flyttade till Lovisa. Efter Ulla och Léon Biaudets död tillföll deras kvarlåtenskap Finlands svenska författareförening. Deras hem i Lovisa, Villa Biaudet, får avgiftsfritt disponeras av finlandssvenska författare i treårsperioder.

Ulla Bjerne debuterade som författare 1916 med boken Mitt andra jag. Hon skrev senare ett flertal romaner bl.a. Blodets krav (1920), Lilla Jälm (1922), Idylliska fasader (1928) och Getingboet (1938, under psudonymen Lars Doll). Hennes romaner anses ligga i gränslandet mellan triviallitteratur och "riktig" litteratur. Förutom romaner skrev Ulla Bjerne också dikter (bl.a. Blommande stup, 1937) samt en självbiografi i tre delar Livet väntar dej, Den glada otryggheten och Botad oskuld 1955-61).
FOTOGRAFIER
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
BÖCKER
Ulla Bjernes samling kom till Handskriftsavdelningen vid ÅAB efter hennes död 1969. Samlingen skulle dock vara förseglad i 15 år så den öppnades och katalogiserades 1984. Breven från familjen (hennes föräldrar och syskon) har enligt Ulla Bjernes önskemål förstörts. Hon stipulerar vidare att "om något till äventyrs publiceras måste man ta hänsyn till ännu levande personer om de därvid skulle citeras eller omtalas". Vid kopiering eller publicering av material från samlingen bör Finlands svenska författareföreningen ge sitt samtycke.

Ulla Bjernes samling innehåller brev, dagböcker, manuskript, biografica, tidningsklipp och en stor samling fotografier som finns på Åbo Akademis bildsamlingar.

I brevsamlingen finns större sviter av brev från bl.a. Gösta Adrian-Nilsson (GAN, närmare 500 brev), Stina Aronson, Nils von Dardel, Jascha Golowanjuk, Bertel Gripenberg, Hagar Olsson och Evert Taube. En mycket omfattande korrespondens mellan Ulla Bjerne och maken Léon Biaudet finns också bevarad. I andra samlingar på handskriftsavdelningen finns stora sviter brev från Ulla Bjerne till bl.a. P.O. Barck, Hagar Olsson, Bertel Gripenberg och Schildts förlag.

Den första bevarade dagboken är från början av 1900-talet och de sista dagboksanteckningarna är från 1969, några veckor före Ulla Bjernes död. Dagböcker saknas från många år men f.o.m. början av 1940-talet och nästan fram till sin död tycks Ulla Bjerne ha fört dagbok regelbundet.

De manuskript som finns i samlingen är mestadels opublicerade: dikter, noveller, berättelser och artiklar. I biograficamaterialet finns bl.a. olika intyg, fullmakter och material från resor. Till Ulla Bjernes samling hör dessutom ett antal klippböcker.
BIOGRAFICA OCH
DAGBÖCKER
 BREV
MANUSKRIPT
Litteratur: Åström, Margit: Den Ulla Bjerne jag kände - i Horisont Nr.6/1973; Huldén, Anders: Ulla och Léon - anteckningar kring Villa Biaudet - i Nya Argus Nr.9-10/1995; The Grand Passion [Short Story, Sicily 1920] - i Timetravel : Finland-Swedes in Foreign Parts 1811-1954 ed. Gunilla Lundberg-Kelly, Åbo 2001.

Sidorna gjorda av Martin Ellfolk 2004

  17.3.2004