[Åbo Akademis bibliotek]


Barnbokssamlingen i Åbo Akademis bibliotek


Vår Tyrolerresa i bilder och bref från Henrik till hans vän Göran : målbilder af Venny Soldan-Brofeldt. Helsingfors 1922.  7.5.2003