[Åbo Akademis bibliotek]


Barnbokssamlingen i Åbo Akademis bibliotek


Läsning för barn af Z.Topelius. Illustrerad av finska och svenska konstnärer. Senare delen. Stockholm, Helsingfors 1903.


Huru skogens små barn lärde sig läsa. Ill. Venny Soldan-Brofelt

  7.5.2003