[Åbo Akademis bibliotek]


Barnbokssamlingen i Åbo Akademis bibliotek


Flickornas julbok : berättelser om flickor för flickor. Stockholm 1918.
  7.5.2003