[Åbo Akademis bibliotek]


Barnbokssamlingen i Åbo Akademis bibliotek


Orbis sensualium pictus (Den synlige verlden) av Johannes Amos Comenius
. Stockholm 1716.
  7.5.2003