[Åbo Akademis bibliotek]


Barnbokssamlingen i Åbo Akademis bibliotek

Småttingarnas svampbok. Bilder med rim av S. [Signe] Aspelin. Stockholm 1909.
  7.5.2003