[Åbo Akademis bibliotek]


Barnbokssamlingen i Åbo Akademis bibliotek


I qvällstunden : sagor och teckningar för de små af -anna [Hanna Frosterus-Sgerstråle]. Helsingfors 1885  7.5.2003