[Åbo Akademis bibliotek]


Barnbokssamlingen i Åbo Akademis bibliotek


Mother Goose : The old nursery rhymes. Illustrated by Arthur Rackham. London 1913.
  28.11.2003