[Åbo Akademis bibliotek]


 

Liber Ecclesiae Tammelensis är tillsammans med Antiphonarium Tammelense och Graduale Tammelense en av tre delvis medeltida handskrifter från Tammela församling som finns på Åbo Akademis bibliotek.
Till Tammela församling kom skrifterna genom församlingens förste vid namn kända kyrkoherdes, Peder Kurck, försorg. Peder Kurck (14??-1512)  var en förmögen adelsman som kunde förse sin församling med en med dåtida mått mätt stor mängd böcker, bl.a. ett exemplar av Missale Aboense.
År 1838 gjorde den dåvarande kyrkoherden i Tammela, teol.dr. Nils Magnus Tolpo (1770-1853) en stor bokdonation till  Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek (då Åbo Gymnasium). I donationen ingick bl.a. de ovannämnda medeltida handskrifterna.
Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek överfördes till Åbo Akademis bibliotek 1971 i enlighet med undervisningsministeriets beslut.

Liber Ecclesiae Tammelensis är en s.k. blandbok som bl.a innehåller en mässa och material för tidegärden. I boken ingår också sex blad från Antiphonarium Tammelense. Texterna har tillkommit under olika tider, från sent 1400-tal till tidigt 1600-tal. Utöver de latinska delarna förekommer både svenska och finska texter i Liber Ecclesiae Tammelensis. ME

Källor: Eeva Ojanen: Tammelan seurakunnan historia (1990), Ristin ja Olavin kansaa (red.Marja-Liisa Linder, Marjo-Riitta Saloniemi, Christian Krötzl, 2000), C.M. Schybergson: Anteckningar om Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek. (Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen No.1/1939). 
 

Liber Ecclesiae Tammelensis har digitaliserats uppslagvis. Upplösningen är 100 dpi.
Originalstorleken är 17,8 x 22,2 x 1,8 cm.
 
Uppslag 1-10 Uppslag 11-20 Uppslag 21-30
Uppslag 31-40 Uppslag 41-50 Uppslag 51-57


  11.10.2002