[Åbo Akademis bibliotek]


 

Graduale Tammelense är tillsammans med Antiphonarium Tammelense och Liber Ecclesiae Tammelensisen av tre delvis medeltida handskrifter från Tammela församling som finns på Åbo Akademis bibliotek.
Till Tammela församling kom skrifterna genom församlingens förste vid namn kända kyrkoherdes, Peder Kurck, försorg. Peder Kurck (14??-1512)  var en förmögen adelsman som kunde förse sin församling med en med dåtida mått mätt stor mängd böcker, bl.a. ett exemplar av Missale Aboense.
År 1838 gjorde den dåvarande kyrkoherden i Tammela, teol.dr. Nils Magnus Tolpo (1770-1853) en stor bokdonation till  Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek (då Åbo Gymnasium). I donationen ingick bl.a. de ovannämnda medeltida handskrifterna.
Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek överfördes till Åbo Akademis bibliotek 1971 i enlighet med undervisningsministeriets beslut.

Graduale Tammelense är en av tre i sin helhet bevarade medeltida gradualer i Finland. Den härstammar från senare delen av 1400-talet men den har fortfarande kompletterats efter reformationen på 1500-talet då den finskspråkiga delen tillkommit.
Graduale Tammelense innhåller en helgonkatalog, sekvenser (katolsk kyrkosång) samt inslag från den lutherska gudstjänstordningen. ME

Källor: Eeva Ojanen: Tammelan seurakunnan historia (1990), Ristin ja Olavin kansaa (red.Marja-Liisa Linder, Marjo-Riitta Saloniemi, Christian Krötzl, 2000), C.M. Schybergson: Anteckningar om Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek. (Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen No.1/1939). 
 

Graduale Tammelense har digitaliserats uppslagvis. Upplösningen är 50 dpi.
Originalstorleken är 20 x 28,5 x 3 cm.
 
Uppslag 1-10 Uppslag 11-20 Uppslag 21-30
Uppslag 31-40 Uppslag 41-50 Uppslag 51-60
Uppslag 61-70 Uppslag 71-80 Uppslag 81-90
Uppslag 91-100 Uppslag 101-110 Uppslag 111-120
Uppslag 121-130 Uppslag 131-140 Uppslag 141-147


  11.10.2002