[Åbo Akademis bibliotek]


 

Antiphonarium Tammelense är tillsammans med Liber Ecclesiae Tammelensis och Graduale Tammelense en av tre delvis medeltida handskrifter från Tammela församling som finns på Åbo Akademis bibliotek.
Till Tammela församling kom skrifterna genom församlingens förste vid namn kända kyrkoherdes, Peder Kurck, försorg. Peder Kurck (14??-1512)  var en förmögen adelsman som kunde förse sin församling med en med dåtida mått mätt stor mängd böcker, bl.a. ett exemplar av Missale Aboense.
År 1838 gjorde den dåvarande kyrkoherden i Tammela, teol.dr. Nils Magnus Tolpo (1770-1853) en stor bokdonation till  Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek (då Åbo Gymnasium). I donationen ingick bl.a. de ovannämnda medeltida handskrifterna.
Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek överfördes till Åbo Akademis bibliotek 1971 i enlighet med undervisningsministeriets beslut.

Antiphonarium Tammelense har tillkomit under 1400- och början av 1500-talet. Antifonariet har sannolikt ursprungligen tillhört birgittinerklostret i Nådendal där det förmodligen också nedtecknats.ME

Källor: Eeva Ojanen: Tammelan seurakunnan historia (1990), Ristin ja Olavin kansaa (red.Marja-Liisa Linder, Marjo-Riitta Saloniemi, Christian Krötzl, 2000), C.M. Schybergson: Anteckningar om Svenska Klassiska Lyceets i Åbo bibliotek. (Nordisk Tidskrift för bok- och biblioteksväsen No.1/1939). 
 

Antiphonarium Tammelense har digitaliserats uppslagvis. Upplösningen är 300 dpi.
Originalstorleken är 15 x 20,6 x 5,5 cm.

 
Uppslag 1-10 Uppslag 11-20 Uppslag 21-30
Uppslag 31-40 Uppslag 41-50 Uppslag 51-60
Uppslag 61-70 Uppslag 71-80 Uppslag 81-90
Uppslag 91-100 Uppslag 101-110 Uppslag 111-120
Uppslag 121-130 Uppslag 131-140 Uppslag 141-150
Uppslag 151-160 Uppslag 161-170 Uppslag 171-180
Uppslag 181-190 Uppslag 191-200 Uppslag 201-210
Uppslag 211-220 Uppslag 221-230 Uppslag 231-240
Uppslag 241-250 Uppslag 251-260 Uppslag 261-269


  11.10.2002